SPĒLES NOTEIKUMI

Uzmanīgi izlasiet vai noklausieties (video zemāk) spēles noteikumus! Iepazīstiniet visus spēles dalībniekus ar tiem.


Uzsākot spēli, Jūs aplieciniet, ka tiem piekrītiet!